Förköpsinformation

Du som kund är det viktigaste för oss och vi gör alltid vårt vårt yttersta för att du ska vara nöjd. Om du ändå inte skulle vara nöjd så följer du stegen nedan.

Reklamation

Om du skulle vara missnöjd med något är vi måna om att du framför dina synpunkter till oss. Det kan handla om att det är ett missförstånd eller att viss information saknas. Kontakta snarast din rådgivare om något inte stämmer så ökar möjligheten att vi kan lösa problemet.

Klagomål

Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta:

Klagomålsansvarig
Göteborg Wealth Management
Kungsportsavenyen 32
411 36 Göteborg

Eller maila klagomålsansvarig på klagomal@gwm.nu

Klagomålet skall framföras skriftligen och för att underlätta handläggningen av ärendet bör nödvändig dokumentation och fakta bifogas. Klagomålsansvarig hos oss är: Mats Jarl på Göteborg Wealth Management AB.

Så snart vi tagit emot ditt klagomål kommer du att bli kontaktad. Vi kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att få besked snarast möjligt, dock senast två veckor från tidpunkten när vi fick ditt klagomål. Om det inte är möjligt att lämna besked inom två veckor kommer vi att informera om varför och ge besked om den fortsatta handläggningen och när du kan förväntas få ett slutligt besked.

Ytterligare Vägledning

I fall du undrar över din rätt eller önskar oberoende bedömning i ärendet kan du kontakta:

– Konsumenternas försäkringsbyrå rörande försäkringsavtal respektive

– Konsumenternas bank- och finansbyrå rörande värdepappersfråga eller

– den Kommunala konsumentrådgivningen på orten där du är bosatt. De kan vägleda dig och ge råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda ärenden, men de arbetar i nära kontakt med den lokala konsumentrådgivningen, och på deras hemsida finner du kontaktuppgifter till din vägledare.

Skulle ditt klagomålsärende fortfarande inte resultera i ett tillfredsställande resultat har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). För att de skall kunna ta upp ärendet krävs det att ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN skall ske inom sex månader från det att Göteborg Wealth Management första gången helt eller delvis avvisat ditt anspråk. Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Göteborg Wealth Management bör lösas.

Slutligen kan du även vända dig till allmän domstol med en stämningsansökan mot Göteborg Wealth Management för att få din sak prövad. Det är som regel tingsrätten på din ort som kan pröva saken. Observera att du måste stämma inom viss tid, om stämningen sker sent riskerar du att saken preskriberats. I ett sådant läge bör du anlita ett ombud som kan bistå med nödvändig hjälp i processen samt göra en bedömning av ärendet och utsikterna för framgång i tvisten.

Kontaktuppgifter:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm, Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
www.arn.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Adress: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
www.konsumenternas.se

Konsumentverket KO

Adress: Konsumentverket/KO, Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad,
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8a, Karlstad
Tel: 0771-42 33 00
www.konsumentverket.se

Close Menu