Skatt och juridik

Vi träffar många entreprenörer som genom årens lopp byggt upp en stor förmögenhet i sina bolag, men där fokus snarare legat på att bedriva själva verksamheten, inte hur överskottslikviditet förvaltas och skatt vid eventuell försäljning skall optimeras.
Vi och våra skattejurister hjälper dig och ditt företag med skräddarsydda upplägg oavsett om du behöver rådgivning kring kassaplaceringar eller en stundande exit.

Med rätt sälj- eller överlåtelsemetod kan du spara hundratusentals och till och med miljontals kronor. Många drömmer framåt ålderns höst om ett liv helt eller delvis på varmare breddgrader, men inser nästan lika snabbt hur mycket byråkrati och administration det är förknippat med.

Alla granskningar och allt pappersarbete stjäl både tid och pengar, och faktum är att många ger upp när de inser hur mycket det är att tänka på. Vi och våra skattejurister hjälper dig med frågor inom skatt, förvaltning och försäkring vid utlandsflytt.
Med rätt hjälp sparar både tid och pengar så att du i stället kan fokusera på att hitta ditt drömboende. Hur påverkas du och dina nära och kära om du av någon anledning inte längre kan ta hand om dig själv? 2017 infördes en lag som gör det möjligt att på förhand själv utse vem som skall ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du själv inte längre kan. Eftersom god man förfarande ofta är förknippat med både problematik och är administrativt betungande underlättar detta juridiska dokument för så väl dig som dina nära och kära.

Har du gifta barn men inte skrivit testamente?
I så fall kan arvet efter dig till lika stor del tillfalla dina barns respektive. Genom att upprätta ett testamente utifrån din situation säkerställer du din önskan.

Genom ett personligt möte är vi övertygade om att vi bäst förstår dig och dina unika behov. Det gör att vi och våra experter inom skatte- och familjejuridik kan lämna de bästa råden till dig. All konsultation hos oss är givetvis helt kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Boka ditt möte redan nu för ta reda på hur du kan trygga dina framtidsplaner oavsett om de är förknippade med bolagsförsäljning, utlandsflytt eller familjejuridik.

KONTAKTA OSS NU