Om oss

Göteborg Wealth Management

Vi vill vara din finansiella rådgivare nu och i framtiden samt för nästa generation. Därför är vi långsiktiga från dag ett. Vår ambition är att du skall rekommendera oss till alla du känner som är i behov av en finansiell rådgivare. Det hoppas vi uppnå genom personlig och regelbunden rådgivning med skräddarsydda upplägg inom kapitalförvaltning, pension och försäkring samt skatte- och familjejuridik. Kanske är det just därför majoriteten av våra nya kunder kommer på rekommendation av befintliga kunder.

Visa mer

Vi är ett personalägt bolag utan ägarintressen från banker, fond-, värdepappers- och försäkringsbolag vilket innebär att vi rekommenderar dig de produkter vi själva tycker är bäst. Vi har heller inga egna finansiella instrument och arbetar huvudsakligen med provisionsfri rådgivning vilket innebär att all ersättning rådgivningsbolagen i vanliga fall erhåller går tillbaka till dig som kund. Detta innebär till exempel att du handlar fonder till mellan 30 och 70 % rabatt genom oss samtidigt som vi minimerar intressekonflikten att rekommendera dig en investering framför en annan. Under våra regelbundna personliga möten erbjuder vi individanpassad rådgivning efter dina behov och önskemål. Genom att ständigt bevaka marknaderna anpassar och justerar vi oss efter rådande omständigheter. Detta tillsammans med ett av marknadens bredaste utbud av produkter och tjänster gör att vi kan skapa värde för dig.

GWM grundades i Göteborg men vi har kunder från Ystad i söder till Kiruna i norr. Bolaget samt dess anställda är licenserade av såväl InsureSec som SwedSec och alla anställda är i grunden högskoleutbildade inom ekonomi eller motsvarande. Bolaget har tillstånd att bedriva försäkringsdistribution och investeringsrådgivning samt står under tillsyn av Finansinspektionen. GWM agerar anknutet ombud till värdepappersbolaget Hjerta Invest och är medlemmar i förmedlarorganisationen Hjerta. Detta gör att vi erbjuder precis samma trygghet och skyddsnät som storbanken.

Genom ett personligt möte är vi övertygade om att vi bäst förstår dina unika behov och preferenser. Det gör att vi kan lämna de bästa råden och att det blir tydligt hur vi skapar värde för just dig.

Kunderbjudande

Hos oss betalar du endast för de produkter och tjänster du väljer att använda. Ingen kommer tjata på dig om att bli kund, hos oss blir du kund för att du vill.

Vi har inga egna finansiella instrument och arbetar i den mån det är möjligt med provisionsfri rådgivning vilket innebär att de rabatter vi förhandlat till oss med produktbolag oavkortat tillfaller dig som kund. Detta innebär till exempel att du handlar fonder till mellan 30 och 70 % rabatt genom oss samtidigt som vi minimerar intressekonflikten att rekommendera dig en investering framför en annan.

Utan ägarintressen från banker, fond-, värdepappers- och försäkringsbolag kan vi rekommendera dig de produkter vi själva tycker är bäst. Under våra regelbundna personliga möten erbjuder vi individanpassad rådgivning efter dina behov och önskemål. Genom att ständigt bevaka marknaderna anpassar och justerar vi oss efter rådande omständigheter. Detta tillsammans med ett avnmarknadens bredaste utbud av produkter och tjänster gör att vi kan skapa värde för dig.

Genom ett personligt möte är vi övertygade om att vi bäst förstår
dina unika behov och preferenser

Hos oss får du tillgång
till bland annat:

 • personlig rådgivning
 • personliga möten
 • diskretionär förvaltning
 • rådgivande förvaltning
 • rabatterade riskförsäkringar
 • pensions- och uttagsplanering
 • rabatterade pensionsplaner
 • löpande marknadskommentarer
 • tillgång till unika investeringar avsedda för
  institutioner eller med höga insättningskrav
 • tillgång till analysavdelning och förvaltare
 • exklusiva evenemang
· FAQ · · VANLIGA FRÅGOR · · FAQ · · VANLIGA FRÅGOR ·
Hur mycket kostar ett möte?

Våra möten är helt kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Ingen kommer tjata på dig om att bli kund, hos oss blir du kund för att du vill. Genom ett personligt möte är vi övertygade om att vi bäst förstår dina unika behov och preferenser. Det gör att vi kan lämna de bästa råden och att det blir tydligt hur vi skapar värde för just dig. Om du inte följer våra råd kostar det ändå inget.

Varför ska jag anlita er istället för min bank?

Vi har inga egna finansiella instrument och arbetar i den mån det är möjligt med provisionsfri rådgivning vilket innebär att all ersättning banken i vanliga fall erhåller går tillbaka till dig som kund. Tack vare vår provisionsfria rådgivningsmodell och utan ägarintressen från produktbolag minimerar vi intressekonflikten i valet av finansiella instrument. Under våra regelbundna personliga möten erbjuder vi individanpassad rådgivning efter dina behov och önskemål. Genom att ständigt bevaka marknaderna anpassar och justerar vi oss efter rådande omständigheter. Detta tillsammans med ett av marknadens bredaste utbud av produkter och tjänster gör att vi kan skapa mervärde för dig.

Är det tryggare att förvara kapitalet hos en bank?

Med vår hjälp förvaras dina tillgångar hos svenska banker, värdepappers- och försäkringsbolag. Vi
står under tillsyn av Finansinspektionen och du omfattas av så väl Insättningsgarantin (100 000 euro)
som Investerarskyddet (250 000 kr), vilket gör att du får samma trygghet hos oss som banken.

Har ni tillstånd för er verksamhet?

Vi har Finansinspektionens tillstånd att bedriva Försäkringsdistribution och Investeringsrådgivning
genom ombudskap. Bolaget och dess anställda är licenserade av såväl InsureSec som SwedSec.
Läs mer om detta längre ner på sidan under "Legal information".

Är det förenat med högre risk att anlita er?

Nej, vår rådgivning är individanpassad och alla råd baseras på en analys av dig och din ekonomiska situation vilket innebär att du alltid blir rekommenderad en risknivå lämpad för just dig.

Hur mycket kostar era produkter?

Hos oss betalar du endast för de produkter och tjänster du väljer att använda. I den mån det är möjligt arbetar vi med provisionsfri rådgivning vilket innebär att de rabatter vi förhandlat till oss med produktbolag oavkortat tillfaller dig som kund. Detta innebär till exempel att du handlar fonder till mellan 30 och 70 % rabatt genom oss samtidigt som vi minimerar intressekonflikten att rekommendera dig en investering framför en annan. Vi tar ut ett arvode baserat på ditt engagemang hos oss.

Legal information

Här läser du mer om våra skyldigheter gentemot dig som kund.

Tillstånd

Göteborg Wealth Management AB org.nr. 559043-7595 bedriver tillståndspliktig verksamhet och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget innehar eget tillstånd för Försäkringsdistribution och inom Investeringsrådgivning som anknutet ombud till värdepappersbolaget Hjerta Invest (East Capital Financial Services AB
org.nr. 556988-2086).

Tillsyns– och tillståndsmyndighet för försäkringsförmedlare
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
www.bolagsverket.se

Anknutet ombud

Göteborg Wealth Management AB är anknutet ombud till Hjerta Invest enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Både Göteborg Wealth Management AB och Hjerta Invest står under tillsyn av Finansinspektionen. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Hjerta Invest, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Hjerta Invest ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. Som anknutet ombud får vi marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Hjerta Invest ansvarar för sådan ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden avseende rådgivning i rollen som anknutet ombud enligt lag
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Vi är registrerat hos bolagsverket som anknutet ombud.
För mer information; Bolagsverkets Näringslivsregister

Ansvarsförsäkring
Försäkringsförmedlare har skyldighet att upprätthålla ansvarsförsäkring som täcker ren
förmögenhetsskada vid försäkringsförmedling samt förmedling av och investeringsrådgivning om fondandelar.

Vi omfattas av ansvarsförsäkring utställd av IF.
www.if.se

Licensiering

Våra rådgivare är licensierade av såväl InsureSec som SwedSec. Du kan läsa mer om licensieringen på deras respektive hemsidor www.insuresec.se och www.swedsec.se

Hållbarhet

Vi tar hållbarhetsfrågor på största allvar, för att läsa mer kring hur vi jobbar med hållbara
investeringar klicka här.

Personuppgiftshantering

Göteborg Wealth Management AB, org.nr 559043-7595, behandlar personuppgifter med största omsorg. Behandlingen av dessa uppgifter görs inom ramen för erbjudandet och utförandet av våra och Hjerta Invests tjänster. I det följande beskriver vi hur och i vilka syften vi behandlar personuppgifter och ber dig därför läsa igenom detta noggrant.

Genom att lämna och godkänna behandling av dina personuppgifter såsom namn, e-postadress eller telefonnummer samtycker du till att vi kontaktar dig rörande vårt förmedlarerbjudande, eventuella affärsrelationer samt för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för oss samt för Hjerta Invest särskilt utvalda samarbetspartners. Uppgifterna kan även komma att användas för statistiska analyser, affärsutveckling samt för att uppfylla gällande lagar och förordningar.
Vi och Hjerta Invest kan komma att lämna ut uppgifterna till andra företag inom Hjertas Invests företagsgrupp, som också kan använda informationen för de ändamål som här beskrivs. Alla registrerade personer har rätt att skriftligen begära att få tillgång till de uppgifter som rör dem. De har också rätt att korrigera sådana uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta Hjerta via dataskydd@hjerta.se

För att läsa Hjerta Invets integritetspolicy klicka här
För att läsa Göteborg Wealth Managements integritetspolicy klicka här

Reklamation

Om du skulle vara missnöjd med något är vi måna om att du framför dina synpunkter till oss. Det kan handla om att det är ett missförstånd eller att viss information saknas. Kontakta snarast din rådgivare om något inte stämmer så ökar möjligheten att vi kan lösa problemet.
Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta:

Klagomålsansvarig
Göteborg Wealth Management AB
Box 346401 25
Göteborg
Eller maila klagomålsansvarig på klagomal@gwm.nu

Klagomålet skall framföras skriftligen och för att underlätta handläggningen av ärendet bör
nödvändig dokumentation och fakta bifogas. Klagomålsansvarig är: Cheif Compliance Officer Mats Jarl. Så snart vi tagit emot ditt klagomål kommer du att bli kontaktad. Vi kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att få besked snarast möjligt, dock senast två veckor från tidpunkten när vi fick ditt klagomål. Om det inte är möjligt att lämna besked inom två veckor kommer vi att informera om varför och ge besked om den fortsatta handläggningen och när du kan förväntas få ett slutligt besked.

Ytterligare Vägledning
Om du undrar över din rätt eller önskar oberoende bedömning i ärendet kan du kontakta:
– Konsumenternas försäkringsbyrå rörande försäkringsavtal respektive
– Konsumenternas bank- och finansbyrå rörande värdepappersfråga eller
– den Kommunala konsumentrådgivningen på orten där du är bosatt.

De kan vägleda dig och ge råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda ärenden, men de arbetar i nära kontakt med den lokala konsumentrådgivningen, och på deras hemsida finner du kontaktuppgifter till din vägledare. Skulle ditt klagomålsärende fortfarande inte resultera i ett tillfredsställande resultat har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). För att de skall kunna ta upp ärendet krävs det att ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN skall ske inom sex månader från det att Göteborg Wealth Management första gången helt eller delvis avvisat ditt anspråk. Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Göteborg Wealth Management bör lösas. Slutligen kan du även vända dig till allmän domstol med en stämningsansökan mot Göteborg Wealth Management för att få din sak prövad. Det är som regel tingsrätten på din ort som kan pröva saken. Observera att du måste stämma inom viss tid, om stämningen sker sent riskerar du att saken preskriberats. I ett sådant läge bör du anlita ett ombud som kan bistå med nödvändig hjälp i processen samt göra en bedömning av ärendet och utsikterna för framgång i tvisten.

Kontaktuppgifter:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm, Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
www.arn.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Adress: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 StockholmBesöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
www.konsumenternas.se

Konsumentverket KO
Adress: Konsumentverket/KO, Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad,
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8a, Karlstad
Tel: 0771-42 33 00